ביה"ס יסודי ארוננה, ירושלים

ביה"ס תיכון מקיף בית חנינא, ירושלים

בית ספר - בית חנינה.jpg

מעון יום פסגת זאב, ירושלים

גני ילדים, ירושלים

ביה"ס ארזים לחינוך מיוחד, ירושלים

גני ילדים רחוב קצנלסון, ירושלים

גני ילדים גבעת שאול, ירושלים

גני ילדים תלפיות מזרח, ירושלים

גני ילדים פסגת זאב, ירושלים

ביה"ס ממ"ד ארנונה, ירושלים