top of page

:אנו מבצעים כבר שנים

אישורי נגישות מתו"ס ושירות לבקשות להיתרי בניה

ביצוע סקרי נגישות מתו"ס ושירות למבנים קיימים

בדיקות תכניות מכרז לצורך הטמעת מרכיבי נגישות

אישורי נגישות לאכלוס מבנים

אישורי נגישות לאירועים ורישוי עסקים

חקיקת ותקנות נגישות מחייבות אישור מורשה נגישות לצורך קבלת היתרי בניה ואישורי אכלוס לכל בניה חדשה ולכל מקום שאינו בניין.

חוות דעת ואישור מורשה נגישות נדרשים עוד בשלב הגשת הבקשה להיתר הבניה על מנת לוודא הטמעת מרכיבי הנגישות בהתאם לתקנות הרלוונטיות.

בתום הבניה ולצורך אכלוס המבנה, יש לקבל אישור מורשה נגישות כי הבניה תואמת את דרישות התקנות הרלוונטיות על כל מרכיבה.

 

עם הרחבת פעילות המשרד בתחום ייעוץ נגישות והכרת הצרכים המיוחדים של אנשים עם מוגבלות הוקם ע"י אדריכל גיא חן אתר                  .

האתר המהווה חלק משירותי משרד געש אדריכלים ומרכז בתוכו מידע רב ושימושי לאנשי מקצוע ולאנשים פרטיים המעוניינים בייעוץ ותכנון נגישות עבור אנשים עם מוגבלות.

באתר ניתן למצוא מידע על חוקים, תקנות ופרטי ביצוע למרכיבי נגישות המחויבים עפ"י חוק ותיאור שירותי המשרד הניתנים לפרויקטים בתחום הנגישות.

 

אדריכל גיא חן (מורשה נגישות מתו"ס ומורשה נגישות השירות) מומחה בתכנון וייעוץ נגישות לאנשים עם מוגבלות בפרויקטים ציבוריים ופרטיים ומשמש משנת 2008 יועץ נגישות לעיריית ירושלים למחלקה למבני ציבור.

המשרד מספק ייעוץ ואישור נגישות למבנים, תשתיות וסביבה עבור משרד השיכון, ביטוח לאומי, אדריכלים, יזמים, רשויות מקומיות, קבלנים, אנשים פרטיים וגופים ציבוריים רבים.

 

למשרד ניסיון עשיר במיוחד עם מאות פרויקטים שנבדקו ואושרו לצורך עמידה בדרישות התקנות:

בתי מלון, מבני מגורים, מרכזים מסחריים, מתנ"סים, מרכזי פנאי וספורט, בתי אבות, מרפאות, תחנות דלק, בתי ספר, גני ילדים, בתי קולנוע, בתי כנסת, רכבת קלה, ישיבות, משרדי ממשלה ועוד...

 

בקרו אותנו באתר

הורדה (3).png
1.gif
1.gif
bottom of page